Tamura

Tamura

Begär offertformulär >
- Etablerat 1951 tillverkade Microtran Corporation högkvalitativa, magnetiska komponenter för både kommersiella och militära applikationer. Offshore-anläggningar tillhandahöll utökad tillverkningskapacitet på en extremt kostnadseffektiv grund för stora volymer. Modifierade katalogartiklar och anpassade mönster var tillgängliga på specialbeställning för att möta kundernas exakta krav.
Tamura Corporation of America förvärvade Microtrans produktlinje och kundbas under 1994. Innan förvärvet hade Tamura varit underleverantör för Microtran i minst tio år och hade tillverkat många av de produkter som hittades i Microtran-katalogen. Sedan förvärvet har Tamura kombinerat identiska och liknande produkter till en produkt med dubbel märkning av både Tamura och Microtran delnummer. Denna "dubbla märkning" har gjort det möjligt för Tamura att fortsätta att leverera kunder vars ritningar endast refererade till Microtran artikelnumret.

industri nyheter

Produktlista

nuvarande 1 page / total sida 22