HemNyheterPrimära DC / DC-omvandlare för bilar

Primära DC / DC-omvandlare för bilar

Automotive primary DC/DC converters

BD9P-serien är optimerad för ADAS-sensorer, kameror och radar, tillsammans med bilinfotainment och instrumentkluster.

Enheterna säkerställer stabil drift under batteriets ingångsspänningsfluktuationer, vilket minskar utmatningsöverskridandet för att möjliggöra eliminering av behovet av ytterligare utgångskondensatorer som vanligtvis krävs för att minska överskottsspänningarna.

Genom att använda en ny styrmetod kan man dessutom uppnå både hög effektivitet och snabb lastrespons (som är i en avvägning).


DC / DC-omvandlarna erbjuder en 92% effektomvandlingseffektivitet vid tunga laster (vid 1A utström), men också 85% effektivitet vid lätta belastningar (1mA) och uppnår därmed klassledande effektivitet över hela lastområdet.

Detta minskar energiförbrukningen, vilket leder till en minskning av koldioxidutsläppen, och det parasitiska urladdningen av batteriet minskas också.

Genom att kombinera enheterna med BD9S-serien av sekundära DC / DC-omvandlare kaskad till det efterföljande steget kan användare konfigurera snabbare och effektivare fordonsströmförsörjningskretsar.

Referensdesign finns också på ROHM officiella webbplats. Med hjälp av referenskort, verktyg och ROHM: s kostnadsfria webbsimuleringsverktyg "ROHM Solution Simulator" är det möjligt att utföra simuleringar nära faktiska förhållanden, vilket avsevärt minskar resurser för applikationsdesign.