HemNyaste produkternaADI (Analog Devices, Inc.)MätWare 3-Axis Accelerometer Sensor

MätWare 3-Axis Accelerometer Sensor

Analog Devices Inc

MätWare 3-Axis Accelerometer Sensor

Analog Devices 3-axliga accelerometersensor ansluts till Measure-produkter via ett digitalt SPI-gränssnitt

      Analog Devices EV-MWV01DBZ är en utvidgningskort för utvärdering av accelerationssensorplattform som ansluter till MeasWare-produkter via ett digitalt SPI-gränssnitt. Sensorkortet ansluts direkt till ett digitalt kontakt på antingen Swift- eller Pro-satsen utan att behöva löd- eller trådanslutningar. Accelerometerdotterkortet kan väljas som ett av alternativen på webbplatsen MeasWare Designer när en användare väljer rörelse som måttyp.

Funktioner

  • 3-axlig, ± 2 g / ± 4 g / ± 8 g digital utgång MEMS accelerometer för tillståndsövervakning
  • Plug-and-play-anslutning till MeasWare Swift och Pro-kit
  • Möjlighet att analysera 3-axliga data på MeasWare lab